Saturday, 24 September 2011

All the best

Selamat datang ke blog saya. Nama saya Pua Sin Mei, dari kumpulan EL-B07.
Pada era yang serba maju dan moden, kita tidak dapat lari daripada kecanggihan teknologi yang semakin berkembang. Perkembangan teknologi pada masa kini menjadi kegiatan pendidikan semakin mencabar Sebagai guru abad ke -21, kita perlu menguasai kemahiran penggunaan teknologi maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran.  Saya telah bersedia untuk menghadapi cabaran penggunaan teknologi yang canggih dan terkini. Harap saya dapat belajar dengan bersungguh-sungguh untuk mendapat kejayaan. Saya berharap rakan-rakan saya dapat memberi tunjuk ajar dan memberi pandangan di di sini. Terima kasih.
Welcome to my blog. Please bloging me if you have any comment. We do the best in our study life and teaching. Thank you.