Wednesday, 26 October 2011

One Malaysia


 Murid-murid tahun satu belajar bekerjasama dalam persembahan tidak mengira kaum.  Mereka melatih tarian dan membuat persembahan dalam suasana harmoni dan ceria.

1 comment: