Sunday, 25 December 2011

kata hubung

1. Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan perkataan dengan perkataan rangkai kata dengan rangkai kata ayat dengan ayat.
 

Contoh
Ayat Contoh
atau
Awak boleh menaiki bas atau teksi untuk ke sana.
dan
Leela dan Siu Lan berjiran.
Jika
Saya berpayung jika hujan.
kecuali
Semua murid Nadir kecuali Gopal.

kerana 
Aini menangis kerana terlalu sedih.

lalu      
Burung itu terbang lalu hinggap di dahan pohon.

manakala
Baju Karim bersih manakala baju adiknya kotor.

sambil  
Zalifah bernyanyi sambil menari. 
tetapi
Badannya besar tetapi penakut.


No comments:

Post a Comment